Svängsta Trädgårdsförening

— För dig med trädgårdsintresse i Karlshamns kommun…

Kontakt

Svängsta Trädgårdsförening

E-post

info@svangstatradgard.se

Styrelsen

Ordförande: Marita Everling, Tel: 070-317 59 00

Sekreterare: Liselott Jönsson, Tel: 076-172 27 62

Kassör: Kirsten Meyer, Tel: 070-910 49 40

Ledamöter:

Jonna Söderberg, Tel: 076-774 44 47

Eva Magyari, Tel: 070-541 55 36

Kristina Ahlrot, Tel: 073-646 37 31

Eva-Britt Gunnarsson, Tel: 073-343 77 12

Revisorer:

Ingvar Nilsson

Per-Ove Olsson

Kontakt oss