Svängsta Trädgårdsförening

— För dig med trädgårdsintresse i Karlshamns kommun…

Kontakt

Svängsta Trädgårdsförening

E-post

svangstatradgard@gmail.com

Styrelsen

Ordförande: Vakant

Viceordförande: Vakant

Sekreterare: Marita Everling, Tel: 070-317 59 00

Kassör: Kirsten Meyer, Tel: 0454-32 41 60

Ledamöter:

Jonna Söderberg

Michael Mattson

Revisorer:

Ingvar Nilsson

Per-Ove Olsson

Kontakt oss