Svängsta Trädgårdsförening

— För dig med trädgårdsintresse i Karlshamns kommun…

Växtloppis i Haldaparken

Välkommen till vår växtloppis lördag 7 maj kl. 10.00-13.00 i Haldaparken.  
Där finns grönsaks- och blomsterplantor av alla de slag, växtstöd och betongföremål, vinplantor, fågelholkar och krukor. Du kan även finna ägg, sylt och honung. 
Fikaförsäljning och lotteri.