Svängsta Trädgårdsförening

— För dig med trädgårdsintresse

Erbjudande om föreläsning – Blekinge Biodlardistrikt

Blekinge biodlardistrikt erbjuder våra medlemmar att delta på 2 av deras zoom föreläsningar med frågestund:

12 mars kl.18.00,

Dr Tomas Thierfelder – senior forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Föreläsningen innhåller begreppet ”En hälsa – Onehealth” dvs.där personlig hälsa kopplas till den omgivande miljöns status; när omgivningarna förändras så påverkas vi själva. Detta blir speciellt tydligt när nya infektionssjukdomar introduceras med klimatförändringar. De kan drabba både människor och andra viktiga arter i vår livsmiljö, och när vår gemensamma hälsostatus förändras så påverkas vår egen hälsa av återkopplade miljöeffekter. Ekosystemhälsa, djurhälsa och humanhälsa hänger ihop och tillsammans kan vi arbeta för att förbättra förutsättningarna för framtiden. Mer information i ämnet finns på www.slu.se/futureonehealth.se

19 mars kl.18.00, 

Jordbruksverkets Björn Gustavsson som är rådgivare i bihälsa och biologisk mångfald, kommer att presentera sin nya skrift ”Blommor och bin-buskar träd” och berätta om hur viktiga våra träd och buskar är för våra pollinerare och honungsbin. Bla.finns det 528 örter som är bra för bin och pollinerare. 

Anmälan sker till Petra Varenhed på blekingebiodlardistriktz@gmail.com

Skriv föreläsning, namn och vilken förening.