Svängsta Trädgårdsförening

— För dig med trädgårdsintresse

Kontakt

Svängsta Trädgårdsförening

E-post

info@svangstatradgard.se

Styrelsen

Ordförande: Marita Everling, Tel: 070-317 59 00

Sekreterare: Liselott Jönsson, Tel: 076-172 27 62

Vicesekreterare: Kristina Ahlrot, Tel: 073-646 37 31

Kassör: Kirsten Meyer, Tel: 070-910 49 40

Ledamöter:

Eva Magyari, Tel: 070-541 55 36

Eva-Britt Gunnarsson, Tel: 073-343 77 12

Helene Persson, Tel: 076-114 37 05

Johanna Hettman, Tel: 073-822 82 95

Revisorer:

Ingvar Nilsson

Ann-Grethe Hettman 

Revisorssuppleant:

Margret Karlsson 

Kontakt oss